Thúc đẩy phát triển Thương mại- Đầu tư– Hỗ trợ doanh nghiệp luôn là trọng tâm, nhiệm vụ hàng đầu của 2 chính phủ Bangladesh- Việt Nam. Với  tiềm năng về quy mô dân số, kéo theo thị trường tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bangladesh- Việt Nam trong 2 năm 2019- 2020  thực sự thuyết phục, cùng với sự tương đồng về văn hóa và phát triển, sẽ là mấu chốt trong đột phá ở những năm tiếp theo. TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BANGLADESH- VIỆT NAM (BBS) ra đời là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm của chính phủ Bangladesh. Tổ chức và hoạt động  dưới sự bảo trợ và định hướng của Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam, BBS khẳng định là kênh thông tin chính thức, hữu hiệu phục vụ và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của Bangladesh- Việt Nam, đầu mối tập hợp số liệu để các cơ quan của Bangladesh đưa ra dự báo, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển. BBS cam kết, phát huy thế mạnh, nỗ lực toàn diện để đóng góp thiết thực, hiệu quả, đồng hành vì mục tiêu tăng trưởng-phát triển bền vững giữa Bangladesh- Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.